บันทึกการบวช: วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันบูรพาจารย์)

เช้าวันนี้บิณฑบาต ๖.๐๐ น. และตอนกลับถึงวัดทำบาตรตกด้วย เพราะใส่ถลกบาตรไม่ดี (ถลกบาตรคือ ถุงหุ้มบาตรที่มีสายคล้องบ่า) พอฉันเช้าเสร็จก็ทำวัตรเช้าตามปกติ

17141407_10155013701569454_622872602_n

บาตรที่ใช้ตอนบวช

วันนี้ที่วัดมีงานบูรพาจารย์ เป็นวันครบรอบ ๘ ปีวันละสังขารของหลวงปู่จันทร์ กุสโล มีพระผู้ใหญ่มามากมาย วันนี้มีแจกใบประกาศให้สามเณรโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานด้วย ตอนแรกผม หลวงพี่ต้อง และหลวงพี่แก้วนั่งตรงเก้าอี้หินอ่อนใต้ต้นไม้ แต่ฝนตกเลยหลบมาที่ใต้กุฏิพระสิวลีใกล้กุฏิเจ้าอาวาส

ก่อนเพล โยมเพื่อนหลวงพี่แก้วมาถวายอาหาร ตอนเพลเลยฉันอยู่ใต้กุฏิเจ้าอาวาส ขึ้นมาเดินจงกรมสักครู่ รู้สึกมีสมาธิอย่างมาก พอสักบ่ายสองก็ไปโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน ไปช่วยจัดงานประชุมธรรมยุตฝ่ายภาคเหนือ ๓ จังหวัด เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ได้ฝึกทักษะใหม่คือการจับจีบโต๊ะ ตอน ๑๖.๓๐ น. ก็ลามาทำวัตรเย็น เสร็จก็มาเติมน้ำให้พระล้างเท้าหลังบิณฑบาต และไปช่วยงานต่อปรากฏว่าเสร็จแล้ว และป้ายที่ทำก็ติดเรียบร้อยแล้วด้วย จึงกลับมาที่กุฏิอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวร ภาวนาโดยนั่งสมาธิและเดินจงกรมเองที่กุฏิ ก่อนจำวัดที่เวลา ๒๒.๓๐ น.

spd_20090129163525_b

มิลินทปัญหา หนังสือธรรมะที่อ่านบ่อยสุด
(credit: sathitbook.tarad.com)

เนื่องจากบันทึกวันนี้สั้นจึงขอขยายเรื่องหนังสือธรรมะ กุฏิมีชั้นหนังสือธรรมะจากที่คนมามอบให้จำนวนมาก เช่น พระไตรปิฎก อรรถกถาต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้เตรียมสอบนักธรรมตรี-โท-เอก พุทธประวัติ ประวัติวัดต่าง ๆ หรือประวัติเกจิอาจารย์ เช่น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเจดีย์หลวงหลังการฟื้นฟู เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่คงได้จากการที่คนนำมามอบเพราะเกี่ยวข้องกับวัดเจดีย์หลวง หรือมอบแลกเปลี่ยนกันเวลาเยือนวัดต่าง ๆ หนังสือการปฏิบัติตัวต่าง ๆ เช่น หนังสือการปฏิบัติตัวของพระใหม่ที่แนะนำให้กรวดน้ำทุกวันดังที่เคยเล่าแล้ว มีหนังสือการปฏิบัติตัวบางอย่างก็น่าสนใจไม่เคยคิดมาก่อน เช่น วิธีการเดินทางไปต่างประเทศของภิกษุสามเณร เป็นต้น แต่หนังสือที่อ่านบ่อยที่สุดเห็นจะเป็น “มิลินทปัญหา” ซึ่งชอบอ่านตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาส มิลินทปัญหา เป็นเรื่องราวการถามตอบคำถามระหว่างพระเจ้ามิลินท์ หรือ พระเจ้าเมนันดอร์ กษัตริย์จากกรีกที่มาครองเมืองในอินเดีย และพระนาคเสน พระอรหันต์ผู้ทรงปัญญา ผมคิดเองว่า “มิลินทปัญหา” คงแต่งมาเพื่อนำเสนอพุทธศาสนาในรูปแบบถาม-ตอบเพื่อให้คนกรีกเข้าใจ เนื้อเรื่องมีลักษณะชวน “ตั้งคำถาม-ตอบคำถาม” คล้ายคลึงกับวิทยาศาสตร์ เช่น

ถาม: “เราแผ่บุญกุศลได้ เราแผ่บาปได้ไหม ?”

ตอบ: “ไม่ได้ เพราะบุญเปรียบเหมือนน้ำ ย่อมซึมซาบไปตามดินได้ แต่บาปเปรียบเหมือนก้อนหิน ตกบนดินก็จะอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน”

ลักษณะการตอบของมิลินทปัญหาส่วนใหญ่จะเป็น “อุปลักษณ์” (metaphor) คือเปรียบเปรยลักษณะของหลักธรรม เช่น บุญ บาป ปัญหา เป็นลักษณะของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น น้ำ ก้อนหิน แสงแดด เป็นต้น คำถามในมิลินทปัญหาอาจจะลึกและคุยกันในหัวข้อปรัชญาตะวันตกนิดหน่อยด้วย เช่น บุคคลนับตรงไหน ? เวลาคืออะไร ?  ใครชอบปรัชญาคงชอบ จึงนำมาแนะนำกัน

This entry was posted in ความรู้จากการบวช, ประสบการณ์การบวช, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s