บันทึกการบวช: วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลาสิกขา)

วันนี้ตื่นแต่เช้า แพ็คของเตรียมลาสิกขาและห่มคลุมไปบิณฑบาตตามปกติ วันนี้ “หลวงพี่ต้อง” ไปกับผม รวมกับหลวงพี่ปรีชาด้วยบิณฑบาตกันสามรูป และเตรียมพิธีลาสิกขาในกุฏิเจ้าอาวาส ช่วงเวลา ๘.๐๐ น.

13833084_10154422459419312_1367890995_o

มุมเจดีย์หลวง ถ่ายมาจากกุฏิ

เมื่อฉันเช้าเสร็จ ท่านเจ้าอาวาส ท่านพระครู หลวงพี่ปรีชาและหลวงพี่อีกสองรูปมานั่งประชุมกันที่กุฏิหลวงปู่ พิธีลาสิกขาเริ่มด้วยการครองจีวรและสังฆาฏิ เข้าไปกราบพระพุทธรูป เริ่มด้วยการปลงอาบัติเพื่อทำให้ศีลบริสุทธิ์ก่อนลาสิกขาแล้วมาสวดมนต์ ว่านะโม ๓ จบ กล่าวอดีตปัจจเวกขาตา (การระลึกถึงปัจจัยสี่ที่ได้ทำในช่วงบวชได้แก่ จีวร-เครื่องนุ่งห่ม บิณฑบาต-อาหาร เสนาสนะ-ที่อยู่อาศัย คิลาเภสัช-ยารักษาโรค) ตามด้วยการขอขมาท่านเจ้าอาวาส กล่าวคำลาสิกขา หลวงปู่จะจับผ้าสังฆาฏิออกจากบ่า พระท่านจะสวดพระคาถา ระหว่างสวดจะทำน้ำพระพุทธมนต์ในบาตรที่เราใช้ตลอดช่วงที่เราบวชเป็นพระ พอสวดเสร็จก็กราบ ๓ ครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดฆราวาส ในพิธีจริง ๆ ท่านจะเทน้ำพระพุทธมนต์ลงบนศีรษะ แต่ไม่ได้เตรียมอีกชุดหนึ่งมา พระท่านจึงใช้วิธีพรมบนศีรษะหนัก ๆ หน่อย แล้วเทน้ำพระพุทธมนต์ที่เหลือใส่ขวด หลังจากนั้นก็สมาทานไตรสรณคมน์ สมาทานศีล ๕ และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลังจากนั้นผมก็ถวายปัจจัยที่ได้รับมาในช่วงบวชให้แด่วัดและคณะสงฆ์ในที่ประชุมจนหมด หลังจากนั้นก็กรวดน้ำรับพร

หลังจากพิธีลาสิกขา พระท่านแยกย้ายไปเตรียมงานถวายเทียนพรรษาที่จะจัดที่โบสถ์ในช่วงเช้า ผมรอพ่อแม่อยู่ที่กุฏิกับหลวงปู่ สนทนากันสักครู่ พ่อแม่ก็มารับ หลวงปู่ให้กราบพ่อแม่ เหมือนกับส่งมอบผมคืนให้พ่อแม่ พ่อแม่ก็ดีใจ สนทนากับหลวงปู่ครู่หนึ่งจนมีพระมารับหลวงปู่ไปงาน ผมไปขอบคุณคุณลุงป้าน้าอาที่ช่วยเหลือผมยามบวช จากนั้นก็เดินทางกลับบ้าน

การได้ใช้ชีวิตอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์แม้เพียงชั่วคราว ทำให้ผมเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์ ประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงวิถีพระสงฆ์ที่สืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนเหล่านั้นมามากับพระพุทธศาสนามากว่า 2559 ปี ได้ลึกซึ้งขึ้นมาก จนอยากถ่ายทอดเป็นบันทึกไว้ เพื่อเก็บประสบการณ์ที่สุดประทับใจไม่รู้ลืม อนึ่ง ข้าพเจ้าขอแบ่งบุญอันอิ่มเอมใจ แด่ผู้อ่านและแด่พระท่านทั้งผู้บวชแบบชั่วคราว และผู้ตั้งใจบวชอย่างถาวร ท่านทั้งหลายได้สืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสถาพร และสร้างสันติอย่างถาวรแก่โลกใบนี้สืบไป

 

This entry was posted in บันทึกการบวช, ประสบการณ์การบวช. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s