Blog Categories

บล็อกปัดฝุ่น

ตั้งแต่เขียนบล็อกมาล่าสุดก็เขียนได้ 25 บล็อกแล้ว (บล็อกล่าสุดก่อนเขียน Page นี้คือ 0.999… เท่ากับ 1 (หรือเปล่า?) )  พบปัญหาที่สำคัญของการเขียนบล็อก 3 ประการ ประการที่หนึ่งคือการเขียนบล็อกต่อเนื่องนั้นยากมาก เพราะผู้เขียนก็ต้องทำงานของตัวเอง ยิ่งช่วงใกล้ส่งยิ่งแล้วใหญ่ ประการที่สองคือการโพสบล็อกอย่างสม่ำเสมอนั้นอาจดูเหมือนว่า “ว่างจัด” จึงอาจมองได้ว่า “ถ้าว่างควรเอาเวลามาทำงาน ไม่ใช่มาโพสบล็อก” อีกประการสุดท้ายซึ่งเป็นประการที่สำคัญคือ หลายครั้งความอยากเขียนบล็อกนั้นเกิดในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่น สถานการณ์ถูกพูดถึงอย่างดาษดื่น (เช่น 3G) สถานการณ์ที่ trend ตกเร็วมาก (เช่น หมึกพอล เขียนไม่ทัน trend trend ก็ตกไปแล้ว) หรือที่สำคัญคือสถานการณ์ที่ตึงเครียด (บล็อกนี้ก็เริ่มตั้งตอนที่มีความวุ่นวายทางการเมือง และ “ว่างจัด” จริงๆ) อารมณ์ของทั้งผู้เขียนและสังคมตอนนั้นจะตึงเครียดไปหมดจนไม่ควรอภิปรายในเรื่องดังกล่าวมากเกินไป หลายบล็อกจึงถูกเขียนเก็บไว้ใน Notepad และไม่ได้โพส

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในคราวนี้ผมจึงรวมรวมและปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของบล็อกเก่าๆ ขึ้นมาใหม่ โดยเรียกชื่อโครงการนี้ว่า “บล็อกปัดฝุ่น” “บล็อกปัดฝุ่น” เป็นหมวดหมู่ของบล็อกที่นำเรื่องเก่าๆ ที่ตก trend ไปแล้วมาพูดถึงอีกครั้ง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องนั้นถูกเขียนขึ้นในสถานการณ์ของอดีตที่ผ่านไปแล้ว เป็นการนำบล็อกเก่าๆ มา “ปัดฝุ่น” ใช้อีกครั้ง โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้บล็อกถูกโพสอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น (อาทิตย์ละครั้งโดยประมาณ) และไม่ดูเหมือนว่างจัดจนเกินไป

One Picture Speech

การเขียนบล็อกช่วยฝึกทักษะการเขียนมาก แต่ถึงกระนั้นก็ดี ผมก็เพิ่งรู้ว่าทักษะการเขียนที่ดีขึ้นนั้นไม่ได้ช่วยให้ทักษะการพูดนั้นดีขึ้นตามอย่างมากเท่าที่ควรทั้งๆ ที่เราใช้ภาษาเดียวกันในการเขียนและพูด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเขียนและการพูดนั้นใช้สำนวนและความฉับพลันในการคิดที่แตกต่างกัน

การเขียนนั้นช่วยเพิ่มเหตุผลและความรอบคอบได้ดี แต่การพูดนั้นช่วยเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำได้ดี เนื่องจากการพูดนั้นฝึกไม่ได้โดยการเขียนบ่อยๆ ดังนั้นผมจึงคิดว่าได้เวลาแล้วที่ผมจะต้องเขียนบล็อกด้วย “การพูด” เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการพูดและฝึกทักษะด้านอื่นๆ ที่จะได้มาจากการฝึกพูดตามไปด้วย

ผมจึงคิดถึงการพูดอธิบายสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นการพูดที่ผมถนัดที่สุดก่อน One Picture Speech จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยผมจะนำภาพมาอธิบายในแต่ละครั้งเพียงหนึ่งภาพ ทั้งนี้การพูดเช่นนี้ยังมีข้อดีคือไม่ต้องเหนื่อยพิมพ์ และเพ่งหน้าจอคอมฯ นานๆ ทำให้ผู้เขียนปวดตาและเสียสายตาเปล่าๆ อีกทั้งผู้ฟังยังฟังผ่านหูฟังและทำงานอื่นๆ ไปพร้อมกันได้ (ปกติผมก็ชอบฟังข่าวไปด้วยระหว่างทำงาน) หวังว่าเสียงคงจะไม่น่ารำคาญและทำให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสเพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่ง

2 Responses to Blog Categories

  1. Pingback: Virtual Country « Tonwachara's Blog

  2. Pingback: One Picture Speech: แผ่นทองคำแห่งไพโอเนียร์ « Tonwachara's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s