ประสบการณ์การบวช

ผมไม่ได้เขียนบล็อกมาเสียนาน  จึงถือโอกาสนี้เขียนบล็อกเสียหน่อย

บล็อกหมวดหมู่ “ประสบการณ์การบวช” นี้ บันทึกประสบการณ์ที่ผมได้จากการอุปสมบท ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยดัดแปลงมาจากบันทึกที่จดไว้ในสมุดตอนที่บวชอยู่ และค่อยนำมาเผยแพร่ในบล็อกหลังจากสึกแล้ว บล็อกหมวดหมู่ “ประสบการณ์การบวช” แบ่งออกเป็น ๒ หมวดหมู่ย่อยแรกคือ “บันทึกการบวช” เล่าเหตุการณ์ที่พบเจอในแต่ละวันเรียงจากวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ของการบวช (ซึ่งนับงานได้ง่าย เนื่องจากวันแรกของการบวชคือวันที่ ๑ กรกฎาคม ดังนั้นว่า วันที่สองของการบวชก็คือ วันที่ ๒ กรกฎาคม เช่นนี้ ไล่ไปเรื่อย ๆ ) หมวดหมู่ย่อยที่สองคือ “ความรู้จากการบวช” จะเล่าเป็นหัวข้อ ๆ เช่น ขั้นตอนการบวชพระ ข้อมูลที่น่าสนใจของวัดเจดีย์หลวง วิธีการห่มจีวร พระวินัย ฯลฯ โดยตั้งใจว่าจะเล่าเป็นบล็อกสลับหมวดหมู่กันไป คือเล่าความรู้จากการบวช เล่าเหตุการณ์วันที่ ๑ และก็สลับไปเล่าความรู้จากการบวช และกลับมาเล่าเหตุการณ์วันที่ ๒ เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ใครสนใจดูเฉพาะหมวดหมู่ย่อยหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้กดดูตามหมวดหมู่นั้น WordPress จะเรียงเฉพาะบล็อกในหมวดหมู่ย่อยนั้นให้ดู

อนึ่ง สรรพนามในบันทึกจะใช้คำว่า “ผม” เพราะพระอยู่ด้วยกัน จะเรียกแทนตัวเองว่า  “ผม” เหมือนฆราวาสอยู่ดี ส่วนคำว่า “อาตมา” ใช้เรียกตนเองเวลาอยู่ต่อหน้าโยมทั่วไป จริง ๆ มีศัพท์ในบันทึกที่ใช้เรียกตัวเองว่า “อัตโน” เวลาพระเขียนบันทึกประจำวันจะเรียกว่า “อัตโนประวัติ” (อัตชีวประวัติ นั่นเอง) แต่ผมคิดว่าจะทำให้บล็อกอ่านยาก และผมก็เผยแพร่หลังสึกแล้ว ส่วนคำว่า “โยม” “ฉัน” (ที่แปลว่า กิน) “สรงน้ำ”(อาบน้ำ) ก็ยังใช้ตามนั้น เพราะว่าตอนนั้นยังเป็นพระอยู่ (เวลาเขียนบันทึกย้อนหลังนี่ก็วุ่นวายเรื่อง Tense เหมือนกัน ถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็น ฉัน-ed สรงน้ำ-ed)