Tag Archives: พยากรณ์อากาศ

ความแปรปรวนของอากาศในช่วงฤดูหนาวปี 2009-2010

ช่วงนี้อากาศทั่วโลกมีการแปรปรวนอย่างนัก โดยในตอนนี้ ทางทวีปยุโรปตอนเหนือ มีหิมะตกอย่างหนักโดยที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบ 30 ปี เพื่อนผมที่ไปเที่ยวที่นั่นยังทวิตมาว่า “Snowing as Hell” เลยทีเดียว อย่างไทยเรานี้เอง ฝนก็ตกกระหน่ำราวกับเป็นฤดูฝนทั้งที่เป็นฤดูหนาว หากเราย้อนไปช่วงก่อนหน้านี้ นั่นคือช่วงตุลาปี 2009 ได้ปรากฏพายุฝนในหลายพื้นที่ อย่างที่เรารู้กันดีว่า มีพายุหมุนเข้าฟิลิปปินส์ถึงสามลูกในปีเดียวกัน นอกจากนั้นแล้วยังมีพายุฝนตกกระหน่ำจนเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ มณฑลคัมเบรีย ซึ่งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษอีกด้วย ที่ผมกล่าวถึงปรากฏการณ์กล่าวนี้มานี้ เพื่อเตือนให้รู้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน เริ่มรุนแรงและมีผลกระทบใกล้ตัวกว่าที่เราคิด นอกจากนั้นแล้ว ยังมีปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศอีกหลายอย่างที่เราต้องเฝ้าระวัง อาทิ เอลนิโญ ซึ่งมีสัญญาณทางธรรมชาติว่าจะรุนแรงขึ้นในปลายปีนี้ และส่งผลให้สภาพอากาศไทยแห้งแล้งผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งสังคมควรจะหันมาสนใจปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศ ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะผมเชื่อว่าอีกไม่นานสภาพอากาศจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นกว่าในปัจจุบันอย่างแน่นอน แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บทความวิกิพีเดียอังกฤษ เรื่องพายุฤดูหนาวทั่วยุโรปปี 2009-2010 … Continue reading

Posted in สื่อและเหตุการณ์ปัจจุบัน | Tagged , , , | Leave a comment