Tag Archives: วัดปางกว้าง

บันทึกการบวช: วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (นมัสการครูบาอาจารย์)

ตื่นมา ๕.๓๐ น. มาเตรียมบิณฑบาต วันนี้นอกจากร้านรวงที่ตักบาตรเป็นประจำแล้ว ยังมีคนที่เดินผ่านไปมาหรือนักปั่นจักรยานมาตักบาตรด้วย วันนี้วางแผนกันว่าจะไปนมัสการครูบาอาจารย์ ๓-๔ วัดแถวอำเภอแม่แตง  กับหลวงพี่ปรีชาและหลวงพี่แก้ว โดยโยมพ่อขับรถไปส่ง

Posted in บันทึกการบวช, ประสบการณ์การบวช | Tagged , , , | Leave a comment